Vacatures Zoeken

Wat zijn de belangrijkste HR wijzigingen van het nieuwe kabinet

VVD, CDA, D66 en de ChristenUnie hebben de plannen voor het nieuwe kabinet af en op 10 oktober gepresenteerd. Conclusie? De flexibele arbeidsmarkt is aan het doorschieten. Te vrijblijvende arbeidsrelaties leiden tot onzekerheid bij werknemers, verlies aan ervaring bij bedrijven en te weinig investeringen in kennis en opleiding. In het regeerakkoord staan een aantal maatregelen om dit te repareren.

Het nieuwe kabinet probeert een balans te vinden tussen flexcontracten en vaste contracten. En dat gebeurt op verschillende manieren. Voor werkgevers moet het financieel aantrekkelijker en minder risicovol worden om mensen een ‘gewoon’ arbeidscontract aan te bieden. Een van de maatregelen, is een versoepeling van de ketenbepaling. Werkgevers kunnen voortaan niet  twee maar drie jaar lang mensen met tijdelijke contracten in dienst houden voordat er een contract voor onbepaalde termijn aangeboden moet worden. 

 

Langere proeftijden

Ook worden de mogelijkheden voor een langere proeftijd verruimd. Dit moet het voor werkgevers aantrekkelijker maken om een contract voor onbepaalde tijd aan te bieden. Indien een werkgever direct een contract voor onbepaalde tijd aanbiedt, wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. Voor meerjarencontracten (meer dan twee jaar) wordt de proeftijd drie maanden.

 

Transitievergoeding

Daar staat wel tegenover dat werknemers al vanaf hun eerste contract recht hebben op een transitievergoeding. In plaats van de huidige situatie, waarbij dat recht pas na twee jaar dienstverband geldt. Die transitievergoeding bedraagt een derde maandsalaris voor elk jaar in dienstverband.

 

Verlichting transitievergoeding voor het MKB

En tot slot worden enkele ‘scherpe kanten’ van de verplichte transitievergoeding voor het MKB verlicht. Zo is voorgesteld om werkgevers te compenseren voor verschuldigde transitievergoeding bij ontslag van een werknemer wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Ook hoeft er geen transitievergoeding worden betaald bij ontslag om bedrijfseconomische redenen, als een cao-regeling van toepassing is.

Kortom; dit kabinet geeft werknemers met een vast contract iets minder zekerheid vanwege de langere proefperiode en het versoepelde ontslagrecht. Flexibele werknemers krijgen daarentegen iets meer zekerheid omdat ze eerder recht hebben op een transitievergoeding.

FenterDaniels is gespecialiseerd in Werving & Selectie, Detachering en Interim Management voor posities binnen Finance en HR. Hierbij hebben we met zowel flexcontracten en vaste contracten te maken en adviseren u graag hierover. Neem vrijblijvend contact ons op voor meer informatie!